PROW 2014-2020

w Gospodarstwie Rolnym w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020